I over 70 år har EGE Dører produsert flotte og kvalitetssikre dører. Vi utvikler oss stadig. 

Dører siden 1947

Etter krigen startet Asbjørn Ege sammen med sine sønner en liten trevarefabrikk i Egersund. Produksjonen var konsentrert omkring dører, vinduer og ulike slag av innredning. Innimellom deltok også Ege i suvenir-produksjon, men sluttet å produsere dette på slutten av 1960-tallet. I 1981 utviklet Ege Trevarefabrikk Skyvtett, som vant gull som Norges tetteste skyvedør. Skyvtett har blitt en standard på de fleste utendørs skyvedører. På 1980-tallet var også Ege landets største ytterdørfabrikk og har på mange måter vært en pioner når det kommer til produktutvikling gjennom flere tiår.

I 2017 ble Ege Dører kjøpt opp av Eilef og Rune Bjerk, som har fortsatt produksjon av dører på Ålgård. Det er i dag Asbjørn Ege, barnebarn av grunnlegger Asbjørn Ege, som er produksjonssjef og deleier. Erfaring har blitt samlet opp gjennom tidene og sørget for at EGE Dører har ledet an i markedet – med nye design og nye tekniske løsninger.

Viderefører arven

Sommeren 2017 tok Eilef Bjerk over ledelsen av selskapet. Asbjørn Ege gikk inn i stillingen som produksjonssjef og er blitt deleier.

Asbjørn har mange års erfaring som produksjonssjef og hans kunnskap er med på å kontinuerlig utvikle nye produkter og metoder innen produksjon av dører. Han valgte å bli med videre og jobber i dag hos Ege Dører på Ålgård.

Vi utvikler oss stadig

EGE Dører har gått sammen med GAPO Port om å levere bærekraftige fasadeløsninger.

KVINT Fasade skal være et kreativt studio fylt med all vår
kunnskap og erfaring. Som norske trevarebedrifter innen
tre og andre spennende materialer, tilbyr vi komplette og
helhetlige fasadeløsninger.

KVINT Fasade er en samarbeidspartner for arkitekter, byggherrer, proff og privat som ønsker å inspirere og bidra til nyskapende
løsninger, basert på lang erfaring som trevarebedrifter innen de ulike områdene.

KVINT Fasade